Błędy w zeznaniu PIT – jakie popełniamy najczęściej?

Błędne wypełnienie PIT, naraża Cię na ukaranie przez urząd skarbowy, szczególnie jeśli są to błędy poważniejsze. Mogą one spowodować takie sankcje karne, jak grzywna, a nawet oskarżenie o przestępstwo karno-skarbowe.

Podatnicy bardzo często mają problemy z identyfikatorem podatkowym. Albo całkiem zapominają o jego podaniu albo podają nieprawidłowy. Do wyboru mamy tylko dwa identyfikatory podatkowe – NIP albo PESEL. Warto zapamiętać, że NIP wpisują wyłącznie osoby rozliczające działalność gospodarczą lub firmę, wszyscy pozostali wpisują numer PESEL. Są to osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były płatnikami oraz podatnikami od usług i towarów. Jeśli wpisujemy NIP, zwróćmy również uwagę na to, by przez pomyłkę nie wpisać numeru pracodawcy zamiast swojego.

 

Błędy matematyczne, czyli niewłaściwie zaokrąglenia sum podatkowych, to kolejny błąd popełniany przez podatników. Warto zapamiętać, że końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się do niższej kwoty, zaś większe – do wyższej. To znaczy, że kwotę 362,49 zł zapiszemy jako 362 zł, zaś kwotę 736, 51 zł jako 737 zł.

macbook-871660_640

Podatnicy, robiąc rozliczenie pit 37, nie odliczają także składek, co wiąże się ze zwiększeniem płaconego przez nich podatku. Podobnie jest z odliczaniem ulg podatkowych. Jeżeli nie wiemy, czy przysługuje nam ulga na Internet, ulga rehabilitacyjna czy też ulga na samochód, rozliczmy pit 37 online, a program pomoże nam w prawidłowym odliczeniu ulg – nawet tych, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia.

 

Kolejne często popełniane błędy, to: wpisanie nieprawidłowego adresu zamieszkania, brak podpisu podatnika (podpis składamy jedynie na deklaracji papierowej, składając PIT online, nie ma potrzeby składania podpisu), nieodpowiednie rozliczenie się ze współmałżonkiem, skorzystanie z nieaktualnego druku podatkowego, podanie nieaktualnych danych osobowych czy przekroczenie limitów odliczeń i ulg podatkowych. Tych i wielu innych błędów podatkowych unikniemy, wybierając rozliczenie PIT przez Internet.