Czy możliwe jest przedłużenie terminu zapłaty podatku? Sprawdź!

Obowiązkiem każdego podatnika jest terminowe zapłacenie podatku. W przypadku niewywiązania się z niego, grożą mu konsekwencje – począwszy od konieczności opłacenia odsetek, po karę grzywny za wykroczenie skarbowe. Czy można tego uniknąć? Wyjaśniamy poniżej.

Konsekwencje opóźnienia

Jak wyjaśniliśmy powyżej, podatnikowi wykonującemu rozliczenie PIT przez internet czy też osobiście, za nieterminowe złożenie PIT-u grożą odsetki, kara grzywny, a nawet postępowanie sądowe. Fiskus może bowiem wszcząć postępowanie egzekucyjne, które zmusza do zapłaty podatnika, który miga się od tego obowiązku. Co więcej, kosztami takiego postępowania zapewne obarczony zostanie ów podatnik. Nie uniknie on także zapłaty samego podatku. Tak więc unikanie odpowiedzialności za zapłacenie podatku jest po prostu nieopłacalne i wiąże się jedynie z niepotrzebnymi problemami.

biznesmen-pracy-na-biurku-z-filizanka-kawy-w-biurze_1150-710Przedłużenie terminu

Obowiązku zapłacenia podatku i tak nie można uniknąć, jednakże istnieją sposoby na przedłużenie terminu jego zapłaty. Podatnik może bowiem starać się o odroczenie terminu zapłacenia podatku (również kwoty wraz z odsetkami), rozłożenia owego podatku na raty (także włącznie z odsetkami) lub też odroczenia lub rozłożenia na raty samych odsetek.

Złóż wniosek

Jak można więc starać się o możliwość skorzystania z wyżej wymienionych form przedłużenia terminu zapłacenia podatku czy też odsetek? Nie jest to trudne. Należy po prostu złożyć podanie do konkretnej placówki skarbowej, w którym wnioskujemy o wybraną przez nas możliwość, czyli skorzystanie z odpowiedniej ulgi. Wzory takowych podań można bez trudu znaleźć w internecie, tak więc nie trzeba nawet formułować ich treści samodzielnie, tylko wystarczy je wypełnić.

Fiskus wydaje decyzję

Urząd Skarbowy wydaje decyzję, przychylając się lub nie do wniosku podatnika. Jeśli zgodzi się na odroczenie terminu płatności czy też rozłożenie jej na raty, termin zapłaty podatku albo kolejnych rat zostanie przez niego ustalony, a obowiązkiem podatnika jest wywiązanie się z owego obowiązku.