Dla kogo przeznaczony jest PIT-37? Przeczytaj nasz poradnik

Każdego roku wszystkie osoby osiągające jakieś dochody zobowiązane są do złożenia deklaracji podatkowej. Druków podatkowych jest wiele i nierzadko wybór właściwego formularza jest bardzo trudny. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto powinien wypełnić PIT-37.

Niezbędny płatnik     

Rozliczenie PIT 37 wykonają przede wszystkim osoby otrzymujące wynagrodzenie oraz zarobki (z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, konkursów czy zarobków otrzymywanych w wyniku pełnionych funkcji), które są rozliczane przy pośrednictwie płatników, czyli pracodawców, zleceniodawców, zakłady pracy itp. Osoba zatrudniona otrzymuje dochody w kwocie netto, wszelkie zaliczki na podatek odprowadzane są przez płatnika. Po stronie zatrudnionego jest natomiast kwestia rozliczenia wspomnianego PIT-u na podstawie informacji otrzymanych od płatnika. Informacje owe dostaje on na druku PIT-11 do końca lutego danego roku, z kolei sam PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia. Natomiast jeżeli podatnik otrzymuje dochody z kilku źródeł, w tym niektóre rozliczane przez płatnika, to wypełnia PIT nr 36.

angielski-bialy-wymiana-glowicy-pieniedzy_1203-5377Rozliczanie z małżonkiem

Również podatnicy pragnący rozliczyć się wraz z małżonkiem albo jako osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci, mają możliwość skorzystania z formularza nr 37. Warunkiem w tym przypadku jest to, żeby zarówno sam podatnik, jak i jego żona czy mąż byli uprawnieni do składania PIT 37 online lub drogą tradycyjną, w wersji papierowej. Jeśli jedno z nich nie ma takiego prawa a może za to składać druk nr 36, to małżeństwo złoży razem ten PIT właśnie.

Z kolei w przypadku, kiedy dziecko podatnika uzyskiwało zarobki w danym roku podatkowym, to ów podatnik złoży deklarację PIT-36 wraz z PIT/M, doliczając oczywiście dochody swego potomka.

Inne wymagania

PIT-37 złożą także osoby, które w danym roku podatkowym nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, a także działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy stosowaniu skali podatkowej. Do grona tego należą również podatnicy, który nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych, a także nie są zobowiązani do doliczenia do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci.