Działalność gospodarcza a ulgi podatkowe

Osoba prowadząca działalność gospodarczą  może korzystać z różnych form opodatkowania. Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym , ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Każda z tych form opodatkowania działalności wiąże się z innymi ulgami i odliczeniami.

Skala podatkowa

Podatnicy, którzy  prowadzą działalność gospodarczą  i rozliczają  się z fiskusem na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%) na formularzu pit 36 (pit 36 online), mogą korzystać ze wszystkich rodzajów preferencji podatkowych, ulg i odliczeń, jeśli tylko spełnią przewidziane dla poszczególnych ulg warunki. Dotyczy to również praw nabytych (załącznik pit D).

Tak więc mogą korzystać zarówno z odliczeń od dochodu, jak i od podatku.

Mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczania pit z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowujących dziecko.

Od dochodu można dokonać odliczeń z tytułu:

 • kwoty wolnej od podatku
 • składek na ZUS
 • składek na NFZ
 • ulgi internetowej,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • za darowizny
 • na nowe technologie
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Od podatku możliwe jest odliczenie:

 • ulgi z tytułu wychowywania dzieci
 • ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego,
 • ulgi tzw. abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy. Z ulgi tej ma prawo skorzystać podatnik, który uzyskał w roku podatkowym określone w ustawie dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnik rozliczając pit 2015 według skali może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. 1% podatku na OPP nie zmniejsza ogólnej sumy podatku, ale zmniejsza podatek jaki otrzyma urząd skarbowy

Podatek liniowy (pit 36L)

Ta forma rozliczenia firmy z fiskusem ogranicza możliwości skorzystania z preferencji i ulg podatkowych.

Nie można rozliczać pit 36 L wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nie można dokonać odliczeń z tytułu ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, z tytułu darowizn, na dzieci, ani na wyszkolenie uczniów, na nowe technologie, kwoty wolnej od podatku.

Pozostaje jedynie możliwość odpisania :

 • składek na ZUS
 • składek na NFZ
 • wpłaty na IKZE
 • ulgi abolicyjnej
 • 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (pit 28/ pit 28 online)

Jest to forma rozliczenia pit, która nie pozwala na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz na odliczenie ulg od podatku (ulga prorodzinna).

Natomiast można przy tej formie rozliczenia pit skorzystać z odliczeń od dochodu z tytułu:

 • ulgi internetowej
 • ulgi rehabilitacyjnej
 • za darowizny
 • wpłaty na IKZE
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • składek ZUS
 • składek na NFZ

Można też przekazać 1% na rzecz wybranych OPP.

Karta podatkowa

Wybierając kartę podatkową jako sposób rozliczenia pit przedsiębiorca nie może korzystać z żadnych ulg podatkowych. Jedynym odliczeniem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.. Nie może też przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

 

Przedsiębiorca rozliczając pity 2015 może skorzystać z programu do rozliczania pit. Rozliczanie pit przez internet jest popularną formą składania deklaracji rocznych.