Jak wypełnić pit 37

Ważnym krokiem podczas rozliczania każdego PIT-u jest wybór odpowiedniego formularza. Wiele osób zastanawia się dziś choćby jak wypełnić pit 37? Jest on Jednym z najczęściej wypełnianych formularzy. Około 80% Polaków rozlicza się korzystając właśnie z tego dokumentu. Dotyczy on podatników zatrudnieniowych na podstawie umowy o pracę, a także uzyskujących przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest on wypełniany przez podatników mających przychody opodatkowane na ogólnych zasadach: wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika.
Wraz z PIT-em 37 należy wypełnić zwykle odpowiednie załączniki. Załącznik PIT/O dotyczy ulg podatkowych dotyczących: Internetu, posiadania dzieci, realizacji darowizny, wpłaty na rzecz IKZE, ulg rehabilitacyjnych i z tytułu prac wykonywanych za granicą. Jeśli małżonkowie rozliczają się razem powinni wypełnić jeden PIT/O. Załącznik ten dotyczy druków PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Zastanawiając się, jak wypełnić pit 37 warto zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie rubryki. Wstępna część PiT-u powinna zawierać dokładne dane dotyczące Numeru Identyfikacji Podatkowej. Deklaracje PIT składają się z 12 części oznaczonych poszczególnymi literami.
Część A dotyczy celu i miejsca złożenia dokumentacji, B informacje dotyczące podatnika oraz miejsca zamieszkania. Część C służy określeniu przez podatnika rozliczeń indywidualnego lub małżeńskiego. Część D odpowiada za ulgi i odliczenia od dochodu ogólnego. W Części oblicza się dokładne podatki do zapłacenia. Należy umieścić tam kwotę osiągniętego przez podatnika dochodu, która stanowi podstawę opodatkowania. Część F pozwala na dokonanie odliczeń od kwoty podatku. Część G pozwala na obliczenie zobowiązania podatkowego, zaś H umożliwia przekazanie 1 procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

W części I podatnik może przedstawić szczegółowy cel, na który zostanie przeznaczony 1% podatku, z kolei część J odpowiada za informacje o dodanych do deklaracji załącznikach. W części K podatnik potwierdza znajomość przepisów Kodeksu karnego oraz zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i składa swój podpis. Ostatnia część deklaracji, L jest przeznaczona do wypełnienia przez administrację skarbową. W razie trudności z wypełnieniem, dokument warto spytać pracowników urzędu, o to jak wypełnić pit 37 .