Jesteś pracodawcą? Dowiedz się, jak wypełnić PIT-11

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie Urzędowi Skarbowemu rzetelnych informacji na temat dochodów uzyskiwanych przez osoby, które zatrudnia. W tym celu wypełnia on formularz PIT-11. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to informacja o dochodach, składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczkach na podatek dochodowy za zeszły rok podatkowy. Formularz ten płatnik ma obowiązek przekazać fiskusowi (na druku papierowym lub internetowo przez program do PIT 2017), jak również pracownikowi, którego ów dokument dotyczy. Na podstawie formularza nr 11 podatnik wypełni później swoje roczne zeznanie podatkowe.

PIT papierowy czy elektroniczny?

niewyrazne-widok-strony-przy-uzyciu-dataphone_1088-672W przypadku firm zatrudniających do pięciu pracowników, płatnik złoży zeznanie podatkowe na formularzu papierowym do końca stycznia danego roku. Natomiast przedsiębiorstwa, które zatrudniają większą liczbę osób, deklarację mogą wysłać drogą internetową poprzez odpowiedni program do rozliczania PIT 2017. Mają na to czas do końca lutego.

Jak wypełnić PIT-11?

W celu prawidłowego złożenia wspomnianego dokumentu, należy poprawnie uzupełnić wszystkie wymagane rubryki i przedłożyć PIT w wymaganym ustawowo terminie. Podczas uzupełniania druku należy pamiętać o podaniu identyfikatora podatkowego NIP firmy oraz roku podatkowego, za który składamy deklarację. Istotne jest także prawidłowe zaadresowanie PIT-u do Urzędu Skarbowego, którym jest placówka właściwa dla adresu zamieszkania pracownika. Następnie należy uzupełnić wszystkie niezbędne rubryki: dane identyfikacyjne podatnika, koszty uzyskania przychodu, dochody podatnika i pobrane zaliczki oraz przychody zwolnione z podatku.

Po prawidłowym uzupełnieniu całego formularza, należy pamiętać też o podpisaniu PIT-u. W większych przedsiębiorstwach zazwyczaj wspomniane druki wypełniają kompetentne osoby z działów księgowości lub personalnych i to ich podpisy widnieją na końcu PIT-u nr 11. Natomiast w przypadku mniejszych firm, formularz zazwyczaj podpisuje sam właściciel firmy.