Kilka umów zlecenia w jednej deklaracji podatkowej. Dowiedz się więcej na temat PIT 37

Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia u kilku pracodawców, mają obowiązek wszystkie swe dochody zsumować i wykazać w jednej deklaracji podatkowej. Której? I jak to zrobić? Na te i podobne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Kilka umów w jednym PIT 37

PIT 37 to najpopularniejszy druk podatkowy w przypadku, kiedy zleceniobiorca, pracownik, rencista czy emeryt rozlicza swoje jedyne źródło przychodu. Jednakże dotyczy on również osób, które pracowały w danym roku podatkowym na podstawie umów zlecenia u kilku zleceniodawców. Każdy z owych pracodawców zobowiązany jest do końca lutego danego roku przedstawić pracownikowi rozliczenie PIT 11. W deklaracji tej pracodawca przedstawia osiągnięte przez pracownika przychody wynikające z danej umowy zlecenia, poniesione koszty, pobrane zaliczki, także uzyskany dochód czy wpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (składki owe nie są jednakże opłacane w przypadku umowy zlecenia podpisanej ze studentem lub uczniem, który nie ukończył 26 lat).keyboard-1905883_640

Na podstawie owych PIT-ów podatnik wypełnia jedno roczne rozliczenie PIT online albo drogą tradycyjną. Nie musi on wypełniać PIT-u 37 odnoszącego się do każdego formularza informacyjnego PIT 11. Ma on obowiązek uzupełnić tylko jedną deklarację podatkową nr 37, w której zsumuje przychody ze wszystkich zleceń. Należy pamiętać, że do rozliczenia przychodów uzyskanych z umowy zlecenia, służy również PIT 36.

Czas uzyskania przychodu

Niektóre osoby mają kłopot z przedstawieniem momentu uzyskania przychodu. W przypadku umów zlecenie przychód następuje w czasie wypłaty konkretnej należności na konto osoby zatrudnionej. Przykładowo więc, jeżeli zleceniobiorca wykonał dane zlecenie w grudniu 2016 roku, ale wypłatę otrzymał w styczniu 2017, to przychód ów będzie musiał wykazać w zeznaniu podatkowym składanym dopiero w 2018 roku.

Należy również pamiętać o tym, iż umowy zlecenia, które nie przekraczają kwoty 200 zł każda, nie trzeba uwzględniać w PIT 37. Są one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 18% pobieranym przez płatnika.