Kto wypełnia PIT 37?

PIT 37 online to niewątpliwie najczęściej wypełniana w naszym kraju deklaracja podatkowa w wersji elektronicznej. Kto powinien przygotować rozliczenie PIT 37 jako odpowiednią dla siebie formę deklaracji podatkowej? PIT rozliczenie online w tej postaci to najprawdopodobniej najmniej skomplikowany formularz podatkowy w powszechnym użyciu — wciąż jednak nie małej grupie osób sprawiający pewne kłopoty.

Warunki wstępne, jakie stawia rozliczenie PIT przez Internet z zastosowaniem PIT 37, sprowadzają się przede wszystkim do pewnych określonych sposobów osiągania przychodów. Do tej formy rozliczenia kwalifikują się głównie podatnicy pozostający w stosunku pracy, ale także ci z nas, którzy pobierają rentę czy emeryturę oraz zasiłki chorobowe lub te pochodzące z funduszu pracy. PIT 37 to także odpowiedni formularz do raportowania dochodów z praw autorskich oraz praw majątkowych. Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia również wybierzemy PIT 37.

Niezależnie od relatywnej niezłożoności omawianego formularza podatkowego nie jest tajemnicą, że jego prawidłowe przygotowanie wciąż stanowi poważne wyzwanie dla znacznej liczby podatników w naszym kraju. Nierzadko dotyczy to nawet najbardziej podstawowych czynności przy wypełnianiu tej deklaracji takich jak właściwe wypełnienie kolejnych rubryk czy poprawne przeprowadzenie rachunków podatkowych i zaokrąglanie kwot. Jest to o tyle zaskakujące, że od kilku lat istnieje szeroko dostępny darmowy sposób na znaczne usprawnienie procesu przygotowania zeznania rocznego. Mam tu na myśli oczywiście portal podatkowy. Portal podatnika, ewentualnie portal podatkowy, jak jest alternatywnie określany, stanowi idealne narzędzie dla wszystkich podatników mających jakiekolwiek kłopoty ze sprawnym przygotowaniem rozliczenia w tradycyjnej, papierowej postaci. Rozliczenie podatku z zastosowaniem aplikacji podatkowej jest sprawne, szybkie i bezbłędne (przynajmniej w tym zakresie, w którym liczy się poprawność obliczeń i konieczność pokonania kolejnych etapów rozliczenia w określonej kolejności). Trzeba przy tym wyraźnie zauważyć, iż PIT 37 jako jeden z prostszych formularzy rozliczany jest w elektronicznej postaci z wyjątkową łatwością (więcej na ten temat na https://www.pitax.pl/pit-37/).

Najbardziej godną polecenia w tym kontekście cechą rozliczenia online jest tzw. kreator rozliczenia podatkowego PIT. Jest specjalny tryb pracy aplikacji podatkowej, w którym niedoświadczony podatnik może liczyć na maksymalną pomoc ze strony Programu PIT.