jak sprawdzić ze pit trafił do urzędu

Najpopularniejsze deklaracje podatkowe: PIT 37 i PIT 36 – rozlicz je przez internet

Najwięcej podatników w Polsce rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Są to przede wszystkim osoby, które uzyskują swoje dochody z pracy, świadczeń emerytalnych lub działalności gospodarczej. W związku z tym do wyboru mamy dwie deklaracje podatkowe w zależności od źródła dochodów. Sprawdź, kto i kiedy rozlicza PIT – 37, a kiedy PIT – 36.
Kiedy rozliczamy PIT 37?
Jeśli uzyskaliśmy dochody za pośrednictwem płatnika, wówczas wybieramy formularz PIT -37. Płatnikiem będzie nasz pracodawca, zleceniodawca, organ emerytalny lub rentowy. W ten sposób rozliczamy także nasze przychody uzyskane z tytułu praw autorskich lub innych praw majątkowych lub gdy otrzymywaliśmy świadczenia z Funduszu Pracy, np. zasiłek dla bezrobotnych. PIT-37 wypełniają także absolwenci lub studenci, którzy odbyli płatny staż i otrzymywali w tym czasie wynagrodzenie lub osoby, które pobierały zasiłek chorobowy. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych mają prawo do większości ulg i odliczeń, np. ulgi rodzinnej, internetowej oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Kiedy rozliczamy PIT 36?
Deklarację PIT – 36 także wypełniamy tylko wtedy, gdy rozliczamy się według skali podatkowej 18% i 32%. Jednak formularz ten jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pracowały za granicą lub uzyskują dochody z najmu bądź dzierżawy, a nie chcą rozliczać się ryczałtem. W PIT – 36 możemy uwzględnić koszty uzyskania przychodu lub wykazać stratę w danym roku podatkowym. Taka forma opodatkowania daje także możliwość wspólnego rozliczenia, skorzystania z ulg oraz kwoty wolnej od podatku, nawet jeśli prowadzimy własny biznes. Za pomocą tego formularza rozliczamy także dochody małoletnich dzieci.

Sposób rozliczenia
Pamiętajmy, że zawsze wybieramy tylko deklarację PIT – 36 lub PIT-37 i składamy ją w terminie do 30. Kwietnia w danym roku podatkowym. W obu przypadkach możliwe jest zarówno rozliczenie PIT przez internet, jak i tradycyjne, w formie papierowej. Do obu deklaracji możemy wypełnić załączniki: PIT/O, PIT/D, a także PIT/2K. Oprócz tego do PIT -36 możemy dołączyć PIT/Z, PIT/M lub PIT/B.