Najpopularniejszy PIT w Polsce. Jak prawidłowo wypełnić PIT-37?

PIT-37 to najczęściej wypełniana deklaracja podatkowa w Polsce. Składają ją podatnicy osiągający dochody za pośrednictwem płatników, chcący rozliczać się wspólnie z małżonkiem albo skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych. Mimo to wciąż mnóstwo osób, wypełniając ową deklarację, popełnia wiele błędów. W poniższym tekście doradzamy, jak prawidłowo wypełnić druk 37.

Pesel albo NIP

Podstawą jest prawidłowe wpisanie w nasze rozliczenie PIT 37 identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP albo Pesel. Bez niego nasze zeznanie podatkowe będzie bowiem nieważne. Ten drugi numer wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem Pesel, które w określonym roku podatkowym nie były płatnikami, nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od usług i towarów. Wszyscy ci, którzy nie mogą spełnić minimum jednego z podanych wyżej warunków, muszą wpisać w deklarację numer NIP. Bardzo często popełnianym błędem jest wpisanie numer płatnika, zamiast własnego NIP-u czy Peselu. Zwróćmy więc uwagę, aby nie popełnić tej pomyłki.economic-1050731_640

Rubryki do wypełnienia

Wypełniając PIT 37 online albo w wersji drukowanej, nie wolno zapomnieć o uzupełnieniu wymaganych, niezbędnych rubryk. Należą do nich wspomniany już identyfikator podatkowy, a także sposób opodatkowania, cel złożenia formularza, rok, za który składana jest deklaracja, informacja o załącznikach oraz podpis (w przypadku PIT-u papierowego).

Zwróćmy również uwagę na to, do jakiego Urzędu Skarbowego adresujemy nasz PIT. Musi to być urząd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi natomiast o dane adresowe podatnika, pamiętajmy, aby wpisać adres naszego zamieszkania, a nie zameldowania.

Wskazana dokładność i staranność

Podane powyżej to tylko niektóre istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas wypełniania deklaracji podatkowej. Pamiętajmy, że najważniejsza jest staranność i dokładność podczas wypełniania PIT-u. Przed złożeniem zeznania drogą online albo papierową, sprawdźmy jeszcze raz wszystkie rubryki, żeby uniknąć późniejszej konieczności składania uzupełnienia albo korekty zeznania podatkowego.