Niedopłata podatku w PIT – do kiedy trzeba ją uzupełnić?

Nierzadko zdarza się, że podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej, po wszelkich obliczeniach dotyczących uzyskanych w zeszłym roku dochodów, przychodów, poniesionych kosztów itp., uzyskujemy informację o niedopłacie podatku. Co powinno się zrobić w takiej sytuacji? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest niedopłata podatku?

Niekiedy osoby wykonujące dane rozliczenie podatkowe uzyskują informację o zobowiązaniu dopłaty pewnej kwoty. Jest to tzw. niedopłata podatku względem Urzędu Skarbowego, którą należy jak najszybciej uiścić.

Termin zapłaty podatku

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowych PIT 37 online i innych, mija standardowo z końcem kwietnia (w 2017 roku dzień ten został przesunięty na 2 maja). Ta sama data jest równocześnie terminem zapłaty należnego podatku. Co istotne, dzień przesłania zeznania PIT nie musi być jednocześnie dniem, w którym opłacimy podatek. Można to zrobić później, ale oczywiście przed terminem ostatecznego złożenia wszystkich PIT-ów, w przeciwnym wypadku owa niedopłata stanie się zaległością, od której należy opłacić odsetki.

Jak opłacić brakujący podatek?

analiza-danych-statystycznych-analizujacych-ceny_1232-4204Brakującą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy placówki skarbowej, w której złożyliśmy deklarację podatkową. Pełna lista aktualnych numerów kont wszystkich skarbówek dostępna jest np. w internecie, na stronach rządowych lub witrynach konkretnych urzędów skarbowych.

Wpłata gotówkowa lub przelewem

Można dokonać przelewu internetowego lub zapłacić gotówką, np. w kasie skarbówki, w placówce SKOK-u, w banku albo na poczcie. Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku polecenia wpłaty lub przelewu. Powinien on zawierać dane identyfikacyjne podatnika, czyli imię, nazwisko oraz Pesel albo numer NIP i okres czasowy, za który dokonujemy wpłaty (tzn. ubiegły rok). Ważny jest też symbol formularza podatkowego, który wypełniliśmy, czyli np. rozliczenie PIT 37.

Osoby, które wybrały przelew internetowy, muszą pamiętać o ważnej kwestii, a mianowicie należy wykonać przelew ze swojego rachunku bankowego. Nie można opłacić podatku z konta nienależącego do nas, tzn. jeśli przykładowo żona chciałaby opłacić podatek za męża, to nie może zrobić tego z konta, które jest zarejestrowane na nią, bank nie uznaje bowiem takich wpłat.