Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – dowiedz się, jak je obliczyć

Nieterminowe złożenie albo nieprawidłowe uzupełnienie rocznej deklaracji podatkowej skutkuje konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Niekiedy jest to np. kara grzywny, natomiast zawsze należy liczyć się z koniecznością zapłacenia odsetek. W poniższym tekście wyjaśniamy bardziej szczegółowo to zagadnienie.

Zaległość podatkowa – co to jest?

Czym właściwie jest zaległość podatkowa? Znany portal podatkowy wyjaśnia, że jest to po prostu niezapłacony w danym terminie podatek (również rata podatku albo zaliczka na podatek), a także podobnie należy traktować oprocentowanie nienależnej nadpłaty, samą nadpłatę (gdy została ona wykazana np. w wyższej, niż powinna, kwocie), zwrot podatku (kiedy podatnik otrzymał go w wyższej niż powinien kwocie albo otrzymał go, choć wcale nie miał takiego prawa) oraz wynagrodzenie płatników lub inkasentów, pobrane m.in. w wyższej, niż się należy, wysokości.

Podstawowa i obniżona stawka podatku

rece-posiadania-karty-kredytowej-i-wpisujac-na-laptopie_1262-2284W jaki sposób oblicza się wspomniane odsetki? Ich wysokość określa się wedle podstawowej albo też obniżonej stawki podatkowej (zależnie od okoliczności, w jakich powstało zadłużenie). Pamiętajmy jednakże, że kiedy wysokość odsetek wynosi mniej niż 8,7 zł, nie płaci się ich.

Stawka podstawowa wynosi – zgodnie z przepisami NBP – 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, jednakże nie mniej niż 8%. Natomiast stawka obniżona wynosi 50% podstawowej stawki. W przypadku zaległości podatkowych od usług i towarów w akcyzie, stosuje się odsetki za zwłokę, których wysokość stanowi 150% stawki podstawowej.

Naliczanie odsetek za zwłokę

Odsetki za zwłokę nalicza się już od następnego dnia po upływie obowiązkowej i ostatecznej daty złożenia konkretnej deklaracji PIT albo też od kolejnego dnia po terminie, do którego osoba zobowiązana była dokonać zapłaty podatku na właściwe konto bankowe organu podatkowego. Dlatego terminowe złożenie zeznania podatkowego – czy to osobiście w Urzędzie Skarbowym, pocztą albo internetowo przez program komputerowy lub fachowy portal podatnika, jest tak ważne. Dzięki temu unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji, niepotrzebnego stresu i nerwów, a także nawet konieczności zapłacenia kary i odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.