PIT 37 a ulga prorodzinna w 2015 roku

W nawiązaniu do polityki prorodzinnej rządu, stopniowo następują zmiany w ulgach podatkowych dla rodzin, a fiskus konsekwentnie promuje posiadanie większej ilości dzieci.
Zmiany w uprawnieniach do ulgi
Jedną z istotniejszych zmian jest to, że po raz pierwszy mamy możliwość odliczenia ulgi nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składaki społecznej (ZUS) oraz zdrowotnej. Chociaż w limitowanym zakresie, bo do 7,75 % wymiaru składki. Jednakże z ulgi mogą skorzystać jedynie te rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców rozlicza się na formularzu PIT- 37 lub PIT – 36. Dalsze limity nadal oznaczają, że z ulgi nie mogą skorzystać rodzice z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. i matki samotnie wychowujące dziecko, których dochód przekroczy 56 tys.
Najbardziej pozytywną zmianę odczują ci rodzice wielodzietni, dla których dotychczas pełne wykorzystanie ulgi nie było możliwe z powodu zbyt niskiego podatku. Teraz państwo dopłaci takim rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi, analogicznie jak to jest przy zwrocie nadpłaty podatku. Zwrot ten nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podwyższenie wysokości ulgi
W 2015 r. nie zmienia się kwota ulgi na jedno i dwójkę dzieci. Natomiast do 4 225,82zł wzrośnie ona przy trójce dzieci, a do 6894,72 zł dla tych, którzy mają czworo potomstwa . W stosunku do 2014 r., nastąpiła podwyżka o 20%.
Ulgę prorodzinną nadal należy naliczać co miesiąc, tj. proporcjonalnie od momentu urodzenia się dziecka. Ulga obowiązuje za to do końca edukacji dziecka lub osiągnięcia przez niego 25. roku życia. Z powodu tych miesięcznych rozliczeń rodzicom najwygodniej będzie skorzystać z elektronicznej formy rozliczenia, np. Pit 37 online.

Nowe przepisy wraz z całym arsenałem ułatwień (stopniowe wydłużanie urlopu macierzyńskiego,  możliwość korzystania z urlopów rodzicielskich dla rodziców bezrobotnych, pracujących na umowy o dzieło, studentów i rolników) mają zachęcić społeczeństwo do posiadania większej ilości dzieci. Z europejskich badań wynika, że zwykle decyzja o trzecim dziecku, podejmowana jest w związku z sytuacją ekonomiczną i wtedy właśnie liczy się wsparcie i polityka państwa.