PIT 37 online

Wybór formularza podatkowego jest uzależniony przede wszystkim od źródła naszych przychodów. Inny PIT wypełniamy, gdy nasze dochody pochodzą z działalności gospodarczej, inny gdy pracujemy na etacie lub pracujemy na zlecenie. Możemy także uzyskiwać dochody z innych źródeł, na przykład z wynajmu mieszkania lub z transakcji giełdowych. Oczywiście może się zdarzyć, że musimy złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową. Formularze, z którymi spotykamy się najczęściej to: PIT – 37 , PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 28 oraz PIT – 38.
Kto składa PIT – 37?
Zdecydowana większość podatników wypełnia deklarację PIT – 37. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozliczamy się zatem z zarobków, które otrzymujemy za pośrednictwem płatnika. W praktyce oznacza to, że zaliczkę na podatek odprowadza za nas pracodawca lub zleceniodawca, a my otrzymujemy w formie wypłaty kwotę netto. Będą to więc przede wszystkim umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło). Deklarację podatkową w formie PIT-u 37 wypełniają także emeryci i renciści, jeśli chcą skorzystać z przysługującej im ulgi lub przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?
Zeznanie podatkowe możemy złożyć na dwa sposoby: wypełnić formularz w formie papierowej lub skorzystać z programu e – Deklaracje. Jeśli nie wiemy jak wypełnić PIT 37, wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Finansów i zapoznać się ze stosowną instrukcją, bądź też wypełnić formularz za pomocą jednego z dostępnych programów. Podatnicy, którzy zdecydowali się złożyć PIT-37 za rok 2014 w formie elektronicznej, mieli także okazję wypróbować nową opcję, którą oferuje e-administracja, czyli wstępnie wypełniony formularz online (PFR). Tego typu rozwiązanie ma maksymalnie ograniczać wszelkie formalności związane z rocznym rozliczeniem. PFR to prosty i wygodny sposób, dzięki któremu unikniemy błędów związanych z przepisywaniem danych z formularzy PIT-11.