Podatki 2018

Pracowałeś za granicą ? Możesz ubiegać się zwrot podatku

Wraz z końcem wakacji kończą się prace sezonowe za granicą. Do kraju wracają wszyscy Ci, którzy zdecydowali się wyjechać na “saksy” i dorobić sobie trochę grosza. Jednak niewielu pracujących za granicą Polaków wie, że po przyjeździe do kraju, mogą się oni ubiegać o zwrot podatku. Procedury i zasady, obowiązujące w danym kraju, różnią się między sobą, dlatego warto dowiedzieć się, jak się o niego ubiegać.

Zazwyczaj, podobnie jak w Polsce, musimy wypełnić odpowiedni formularz i wysłać do odpowiedniej instytucji. W każdym kraju system podatkowy działa nieco inaczej, jednak zawsze należy zadbać, aby pracodawca dostarczył nam odpowiednie dokumenty. Na ich postawie bowiem, będziemy mogli prawidłowo wypełnić formularze skarbowe. Nadpłacony podatek możemy starać się odzyskać samodzielnie lub wynająć firmę podatkową, która zajmuje się tego typu zleceniami. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza  dla osób, które nie najlepiej radzą sobie z językiem obcym. Pośrednik w naszym imieniu załatwi wszystkie formalności i złoży w terminie zeznanie podatkowe. Koszt usługi przeważnie jest rozliczany w formie prowizji od uzyskanego zwrotu. Wybierając tego typu firmę, warto sprawdzić, czy jest to rzetelne i uczciwe biuro podatkowe, które dłużej działa na rynku i posiada odpowiednie doświadczenie.

Profesjonalne biuro podatkowe, które pomoże ci odzyskać zwrot podatku z zagranicy, musi posiadać zaświadczenie lub certyfikat, który uprawnia je do doradztwa podatkowego na terenie danego kraju. Niestety na rynku nie brakuje oszustów, którzy próbują wykorzystać niewiedzę klientów i ich brak znajomości przepisów podatkowych. Dlatego przed zleceniem tego typu usługi, warto choćby pobieżnie zapoznać się z zasadami, które obowiązują w danym kraju, a także szczegółowo sprawdzić opinie na temat firmy, którą chcemy wynająć. Na stronach internetowych możemy też znaleźć darmowe lub odpłatne kalkulatory podatkowe. Jeśli chcemy samodzielnie zmierzyć się z tematem rozliczenia podatkowego, pamiętajmy, że przepisy podatkowe zmieniają się co roku, dlatego czerpiąc wiedzę z internetu, korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych, aktualnych źródeł.

Karta podatkowa bez tajemnic

Jeśli właśnie planujemy zarejestrować własną działalność gospodarczą, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa skarbowego i wybrać formę opodatkowania najkorzystniejszą dla naszej firmy. W tym zakresie fiskus oferuje kilka rozwiązań. Możemy rozliczać się na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej lub według 19% stawki podatku. Oprócz tego jako przedsiębiorcy mamy do wyboru jeszcze dwie formy opodatkowania, które w określonych przypadkach mogą okazać się korzystniejsze. Są to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

W poprzednim artykule pisaliśmy o ogólnych zasadach obowiązujących przy rozliczeniu ryczałtem, dziś zajmiemy się kartą podatkową. Jest to najprostsza z możliwych forma rozliczenia z fiskusem, jednak z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy wykonujący jeden z określonych w ustawie zawodów. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną (samodzielnie, jak i w formie spółki cywilnej). Kolejny niezbędny warunek to zatrudnienie niewielkiej liczby pracowników.

Wysokość podatku dochodowego dla przedsiębiorcy, który wybrał tę formę rozliczenia, ustala naczelnik urzędu skarbowego, odrębnie na każdy rok podatkowy. Dlatego istotne jest, by w odpowiednim terminie zgłosić do urzędu odpowiednią deklarację. Stawka jest ustalana według wyżej wymienionych kryteriów, a także liczby mieszkańców, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatek należy więc uiścić do 7 dnia każdego miesiąca w tej samej kwocie, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Niestety musimy również zapłacić wówczas, gdy wykazaliśmy w danym miesiącu stratę.

Zaletą tej formy rozliczenia jest również fakt, że nie musimy prowadzić ksiąg podatkowych, wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a w konsekwencji składać zeznania podatkowego. Jednym słowem temat pity 2017 nie będzie nas interesował, jeśli w tym roku wybraliśmy rozliczenie w postaci karty podatkowej. Warto jednak wiedzieć, że taka forma opodatkowania narzuca na przedsiębiorców także pewne ograniczenia. Między innymi konieczność zatrudniania pracowników wyłącznie na umowę o pracę.

Czy rolnik musi wypełnić zeznanie podatkowe?

Rolnicy znacznie rzadziej mają do czynienia z fiskusem, bo zasadniczo nie rozliczają się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów z działalności rozlicznej. Państwo ściąga z nich podatki jedynie od posiadanych gruntów, sklasyfikowanych, jako użytki rolne. W związku z tym statystycznemu rolnikowi na niewiele zda się wiedza o tym, jak wypełnić PIT. Są jednak wyjątki od tej reguły, o których warto pamiętać. Często bowiem ma miejsce sytuacja, że starsi rolnicy, aby uzyskać rentę strukturalną, przepisują gospodarstwo rolne na dzieci.
Tymczasem dzieci, niejednokrotnie kontynuują edukację, a przy okazji dorabiają sobie w czasie studiów. Formalnie jednak, jako rolnicy opłacają KRUS, a nie ZUS. Dobrze jest zatem wiedzieć, że gdy czerpiemy dochody z innych źródeł niż działalność rolna, powinniśmy rozliczyć PIT.

Przykładowo studenci najczęściej zatrudniani są na umowę o dzieło. Z tego tytułu przez płatnika pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy. Zazwyczaj roczny dochód z tego typu umów nie przekracza kwoty wolnej od podatku, dlatego składając zeznanie podatkowe możemy liczyć na zwrot podatku. Co istotne rolnik ubezpieczony w KRUS, wykonując umowę o dzieło nie traci prawa do ubezpieczenia rolniczego. Także w tym wypadku podstawą rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie formularz PIT – 11, który uzyskamy od płatnika w określonym ustawowo terminie. Ponieważ rolnik generalnie nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych, a uzyskany dochód z umowy jest opodatkowany na zasadach ogólnych, dlatego wypełniamy standardowy formularz PIT – 37.

Wypełnioną deklarację podatkową należy złożyć w najbliższym urzędzie skarbowym. Możliwe jest również rozliczenie pit przez internet, znacznie szybsze i wygodniejsze niż tradycyjny sposób składania zeznania. Wystarczy wypełnić formularz PIT-37 on line lub za pomocą programu e-Deklaracje i  przesłać na serwer Urzędu Skarbowego. W tym celu nie będzie nam potrzebny żaden podpis elektroniczny. Danymi do autoryzacji będzie nasz numer PESEL oraz kwota przychodu za rok ubiegły. Pamiętajmy również o pobraniu pliku z Urzędowym Poświadczeniem odbioru, które jest dowodem prawidłowego i terminowego złożenia zeznania.

Podatki 2017: ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy wychowują dzieci i wypełniają deklarację PIT-36 lub PIT-37. Niestety przywilej ten nie obowiązuje tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale rozliczają się ryczałtem. Ulga obowiązuje tylko w odniesieniu do skali podatkowej.

Aby odliczyć ulgę na dzieci i tym samym obniżyć swój podatek dochodowy, należy spełnić kilka dodatkowych warunków. Ulga obejmuje rodziców, ale też opiekunów prawnych oraz rodziców zastępczych. Dziecko lub dzieci, które pozostają pod naszą opieką muszą być małoletnie lub, jeśli kończyły 18 rok życia, kontynuować edukację. Prawo do ulgi automatycznie wygasa w momencie, gdy dziecko skończy 25 lat. Ulga przysługuje bez względu na wiek, pod warunkiem otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej.W przypadku dziecka pełnoletniego należy również pamiętać, że tracimy prawo do odliczenia ulgi, gdy w poprzednim roku podatkowym uzyska ono dochód przekraczający 3089 zł brutto.

W 2017 roku obowiązywać będą nowe zasady, dotyczące odliczenia ulgi na dzieci. Przede wszystkim silnie promujące rodziny wielodzietne, o niższych dochodach. Prawo do odliczenia zależeć bowiem będzie od kilku czynników. Po pierwsze, czy rodzic lub opiekun pozostaje w związku małżeńskim, czy też nie. Po drugie, ile dzieci wychowuje i wreszcie, jak dużo zarabia. Szczegółowe informacje o wprowadzonych limitach można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów w przewodniku podatnika.

Jak rozliczyć PIT online, gdy korzystamy z ulgi prorodzinnej? Oprócz e-deklaracji PIT-37 lub PIT-37 dla osób, prowadzących działalność gospodarczą, wypełniamy również załącznik PIT/O. Pamiętajmy, że ulgę należy odliczyć od podatku, a nie od dochodu. W zeznaniu podatkowym niezbędne dane, dotyczące dziecka, w tym numer PESEL, jeśli został nadany. Na wypadek kontroli skarbowej podatnik zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich dodatkowych dokumentów, jak akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie z sądu rodzinnego (prawo do opieki),a także oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez  dziecko pełnoletnie.