Podstawy rozliczenia PIT 2017

PIT z błędem lub złożony po terminie – czy grozi za to kara?

Osoba, która złożyła swoją roczną deklarację podatkową z błędem albo przesłała ją do Urzędu Skarbowego po terminie ustawowym, naraża się na konsekwencje i kary ze strony fiskusa. Jakiego rodzaju to skutki i jak się przed nimi bronić? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Za co grozi kara?

Kary i konsekwencje karno-skarbowe od fiskusa grożą podatnikowi w kilku przypadkach. Oprócz wspomnianych już wyżej nieterminowego złożenia czy błędów w deklaracji, karę otrzymać można także wówczas, gdy np. podatnik wykonał rozliczenie pitu przez internet albo drogą tradycyjną (tzn. zaniósł je osobiście do skarbówki) i zataił – świadomie lub nie – źródła swoich dochodów, czy też nie zapłacił wszelkich należnych podatków.

Jaką karę można otrzymać?

Jaka to będzie kara? Niekoniecznie musi to być grzywna albo jeszcze poważniejsze skutki skarbowo-karne, czasem jest to bowiem po prostu obowiązek wykonania korekty. Jeżeli chodzi o karę pieniężną, to wysokość jej zależy od kwoty niezapłaconego podatku. Jeżeli będzie ona wynosiła do 8 tys. zł (czyli do pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce), to zostanie uznana za wykroczenie a karę wymierzy skarbówka. Natomiast powyżej 8 tys. zł mamy już do czynienia z przestępstwem karno-skarbowym a grzywnę wymierzy sąd.

Jak uniknąć kary?

Wspomnianych wyżej konsekwencji i kar można uniknąć. Osoby, które złożyły swoje rozliczenie roczne PIT i zorientowały się, że popełniły błąd w obliczeniach albo nie wpisały wszystkich swoich dochodów, mają obowiązek złożenia korekty owej deklaracji. Wskazane jest jak najszybsze złożenie takiej korekty, najlepiej jeszcze w czasie obowiązywania ustawowego terminu składania danego rodzaju zeznań podatkowych. Korektę można wykonać zarówno przez internet, jak i składając ją stacjonarnie, w konkretnej placówce Urzędu Skarbowego. Trzeba pamiętać, aby podczas wypełniania zeznania, oznaczyć w nim odpowiednią rubrykę, czyli kratkę z napisem „korekta”. Należy także wskazać przyczynę wykonywania owej korekty, czyli przykładowo: pomyłka w rachunkach, błędnie wpisane dane albo nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodu. Oczywiście należy również dopłacić wszystkie obowiązkowe podatki.

 

Rozliczenie ulgi budowlanej w rocznej deklaracji PIT

Wśród wielu odliczeń podatkowych, szczególną popularnością cieszy się ulga budowlana. I choć ustawodawca niestety w kolejnych latach mocno ogranicza możliwości skorzystania z niej, to i tak warto – jeśli spełniamy odpowiednie wymagania – rozliczyć tę ulgę w swej deklaracji. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może to zrobić.

Dla kogo ulga budowlana?

Ze wspomnianego odliczenia podatkowego mogą skorzystać przede wszystkim osoby budujące własny, pierwszy dom. Dotyczy ona także podatników, którzy wykonują nadbudowę albo rozbudowują budynek do celów mieszkalnych, jak również dostosowują niemieszkalne lokum w całości albo części do celów mieszkaniowych.

Warunki skorzystania z ulgi

To niejedyne warunki skorzystania z ulgi budowlanej. Istotna jest data wydania pozwolenia na budowę – musi być ona późniejsza niż 1 stycznia 2014 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkaniowego nie może być większa niż 75 m2, natomiast domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m2. Ważny jest także wiek – podatnik pragnący skorzystać z ulgi nie może ukończyć 36 lat do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę. Jeśli z ulgi rozliczają się małżonkowie razem, to wymóg ten tyczy się młodszej osoby.Jeśli więc spełniasz wymagane wyżej warunki, rozlicz PIT online lub drogą tradycyjną i skorzystaj z ulgi budowlanej. Jak to zrobić?

Jak rozliczyć ulgę budowlaną?

To łatwe. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy, np. PIT 36 online albo złożyć go osobiście, zaznaczając w nim właściwe rubryki dotyczące chęci skorzystania z ulgi. Pamiętajmy, że równie istotne jest posiadanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów – kserokopii pozwolenia na budowę, faktur i rachunków poświadczających poniesione wydatki i koszty (kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych). Od dnia złożenia przez nas deklaracji, Urząd Skarbowy w ciągu 4 miesięcy ma obowiązek wydać decyzję dotyczącą zwrotu podatku. W ciągu kolejnych 25 dni musi zwrócić natomiast pieniądze z odliczenia. Jeśli spóźni się ze zwrotem, musi wypłacić także przysługujące podatnikowi odsetki.

 

Rozlicz PIT i nie zapomnij o przekazaniu 1% dla OPP

 

Każdy podatnik rozliczający roczne zeznanie podatkowe ma możliwość przekazania swojego „jednego procenta” dla wybranej organizacji pożytku publicznego a nawet na konkretny cel owej instytucji. Jak to zrobić? Przedstawiamy krótki poradnik wyjaśniający jak szybko i prawidłowo przekazać swój 1%.

Przekaż swój 1% – jak to zrobić?

Przekazanie środków pieniężnych z 1% jest naprawdę łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz, to tak naprawdę decyzja, komu chcesz owe środki dać. Możesz wybierać jedynie spośród organizacji pożytku publicznego, czyli niestety nie każda fundacja czy stowarzyszenie może dostać owe pieniądze. Lista owych organizacji jest jednak tak długa i różnorodna, że z pewnością każdy podatnik znajdzie na niej instytucję, która wyda mu się najbardziej odpowiednia. Do wyboru są bowiem m.in. fundacje i stowarzyszenia zajmujące się ratowaniem życia i zdrowia ludzi i zwierząt, poprawiające jakość życia osób niepełnosprawnych, z dziedziny kultury, życia publicznego, nauki i wiedzy itp. Pełną, najbardziej aktualną listę OPP znaleźć można co roku w internecie, na stronach ministerialnych.

Po wybraniu organizacji, osoba, która rozlicza PIT online lub składa go osobiście w placówce skarbowej, musi wpisać indywidualny numer KRS danej OPP w odpowiednią rubrykę w formularzu podatkowym. I to wszystko – resztą zajmie się sam fiskus. Najpóźniej do końca lipca danego roku ma on obowiązek przekazać zgromadzone środki na rachunek bankowy wskazanej przez nas organizacji.

Jak rozliczyć PIT przez internet lub drogą tradycyjną i przekazać swój 1%?

Osoby składające PIT – zarówno online, jak i osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, mogą w szybki i prosty sposób przekazać środki wybranej organizacji pożytku publicznego. Szczególnie polecamy sposób pierwszy – aby wysłać PIT elektronicznie potrzebny jest bowiem jedynie odpowiedni program komputerowy i dostęp do internetu.

Mimo że może Ci się wydawać, iż Twój 1% to niewiele, pamiętaj, że osób takich jak Ty są w Polsce miliony. Jeśli każdy podatnik przekaże nawet tę małą kwotę na wybrany przez siebie cel, uskłada się z tego naprawdę wielka suma.

 

W jaki sposób prawidłowo wypełnić korektę PIT przez internet?

Błędne wypełnienie deklaracji podatkowej nie należy do rzadkości. Każdego roku urzędnicy skarbówki zmagają się dosłownie z tysiącami nieprawidłowo uzupełnionych PIT-ów. Każdy z nich należy poprawić, wykonując tzw. korektę. W poniższym artykule doradzamy, jak poprawnie wykonać korektę PIT-u drogą internetową.

Odpowiedni załącznik

Podstawą wykonania korekty PIT 36 lub jakiegokolwiek innego formularza podatkowego drogą internetową, jest konieczność wypełnienia odpowiedniego załącznika, którym jest druk ORD-ZU. Oprócz tego musimy pamiętać, żeby podczas wypełniania właściwego formularza PIT na początku zaznaczyć opcję „korekta zeznania”, a nie „złożenie zeznania”. Następnie od początku uzupełniamy – tym razem rzecz jasna prawidłowo – całą naszą deklarację podatkową. Konieczne jest również podanie przyczyny korekty. Wyjaśniamy ją we wspomnianym już wyżej załączniku ORD-ZU. Poza tym obowiązkowo musimy zapłacić też zaległy podatek i ewentualne odsetki. Śpieszmy się i złóżmy korektę jak najszybciej, najlepiej jeszcze w obowiązującym terminie składania deklaracji (czyli np. do 2 maja w przypadku przytoczonego już PIT-u 36).

Masz 5 lat

Na wykonanie korekty w rozliczeniu PIT przez internet (jak też oczywiście tradycyjnie, osobiście zanosząc deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego), podatnik ma 5 lat od dnia zakończenia roku, w jakim składany jest PIT za ów rok podatkowy. Tak więc w przypadku deklaracji za 2016 rok (składanej w 2017) na złożenie korekty mamy czas do końca 2022 roku. Po tym terminie okres przedawnienia kończy się i wykonanie korekty nie będzie już możliwe.

Korekta przez internet, ale i tradycyjnie

Wspomniany artykuł dotyczy przede wszystkim składania korekty drogą internetową. Można to zrobić w każdym przypadku, nie tylko wtedy, gdy pierwszy, błędny formularz składaliśmy elektronicznie, ale również wówczas, kiedy zrobiliśmy to osobiście odwiedzając placówkę skarbową. Ustawodawca daje nam w tym przypadku możliwość wyboru wygodniejszej formy złożenia PIT-u. Działa to również w drugą stronę, tzn. kiedy składaliśmy pierwszy PIT online, korektę możemy, jeśli tylko chcemy, złożyć osobiście lub też znów drogą internetową.

 

Sprawdź, jak odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną

Osoba niepełnosprawna albo inny podatnik, mający na swym utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Jakiego rodzaju koszty może odliczyć w jej ramach? W jaki sposób to zrobić? W poniższym artykule dowiesz się więcej na ten temat.

Co to jest ulga rehabilitacyjna?

Dzięki uldze rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu określone wydatki na cele rehabilitacyjne i koszty, które związane są z ułatwieniem wykonywania życiowych czynności, np. poruszania się, nauki albo leczenia. Jakiego typu są to wydatki? Zaliczamy do nich m.in.:

– zakup lub naprawę urządzeń, narzędzi lub sprzętów niezbędnych do rehabilitacji i ułatwiających czynności życiowe, bez sprzętu gospodarstwa domowego;

– koszty poniesione za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

– wydatki na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne;

– zakup koniecznych materiałów szkoleniowych oraz wydawnictw odpowiednich do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;

– wydatki na przystosowanie mechanicznych pojazdów do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;

– koszty wyposażenia oraz zaadaptowania domów, mieszkań i budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– wydatki na opiekę pielęgniarską, przewodnika lub psa asystującego (w przypadku osób niewidomych oraz z I i II grupą inwalidzką).

To jedynie kilka z wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Osoba, która rozlicza PIT online lub drogą papierową, ma możliwość odliczenia jeszcze paru innych kosztów. Pełną i aktualną ich listę znaleźć można np. w internecie czy Urzędach Skarbowych.

Rozlicz PIT i skorzystaj z ulgi

Jak rozliczyć PIT przez internet lub drogą tradycyjną i skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? To łatwe. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację podatkową wraz z załącznikiem PIT-O. Należy do niego wpisać wszelkie wydatki, które chcemy odliczyć. Rzecz jasna możemy skorzystać również z innych ulg (np. prorodzinnej, jeśli posiadamy na utrzymaniu nieletnie dzieci, albo też ulgi za internet itp.), gdy spełniamy odpowiednie kryteria i warunki.