Program PIT 2018 — podatkowe odliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pamiętaj, że Twoje rozliczenie PIT online 2017 powinno uwzględniać nie tylko Twoje składki ZUS, ale także pracowników przez ciebie zatrudnianych. Rozlicz PIT online i przeprowadź cyfrowe odliczenie składek ZUS.

Rozliczenie PIT online 2018 przedsiębiorcy chcącego skorzystać z odliczenia podatkowego składek ZUS prezentuje dwie odrębne jakościowo sytuacje wymagające odrębnego potraktowania. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca jest jednocześnie płatnikiem składek za pracowników przez siebie zatrudnionych oraz składek za siebie, oraz współpracujące z nim osoby.

W przypadku składek wpłacanych na konto pracownika pracodawca pobiera jedną z części składek z wynagrodzenia pracownika brutto. Zostają one następnie uzupełnianie drugą częścią, całkowicie finansowaną przez pracodawcę, która stanowi jego koszt uzyskania przychodów. W przypadku żadnej z części składek wpłacanych za pracownika nie mogą one zostać odliczone przez pracodawcę od dochodu.

Możliwość odliczenia od dochodu przysługuje jedynie składkom dotyczącym bezpośrednio osoby przedsiębiorcy oraz osób z nim współpracujących, które zostały odprowadzone w danym roku podatkowym. Należy przy tym pamiętać, że rozliczenie PIT 2017 online nie daje możliwości odliczenia składek ZUS, jeżeli były one uprzednio potraktowane jako koszty, jeżeli zwrócono je podatnikowi lub zostały przedmiotem odliczenia od przychodu w ramach podatku tonażowego, czy też ryczałtowego. PIT 2017 daje możliwość odliczenia składek ZUS w razie następujących form opodatkowania: zasady ogólne, podatek tonażowy, podatek ryczałtowy, podatek liniowy. Niestety podatnicy korzystający z karty podatkowej nie mają prawnej możliwości odliczania składek ZUS.

Rozliczenie PIT 2018 online przedsiębiorcy otwiera możliwość odliczenia składek ZUS za jego osobę od dochodu, ewentualnie mogą one zostać wciągnięte w koszty uzyskania przychodów. Wynika to z prostego faktu, że przedsiębiorca w całości samodzielnie pokrywa koszty tych składek. Identycznie sytuacja przedstawia się, jeśli idzie o osoby z nim współpracujące — również tutaj przedsiębiorca ponosi pełny koszt obciążenia składkami ZUS. Konsekwentnie oznacza to, że osoba współpracująca nie ma możliwości odliczania tych kwot w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Z racji tego, że przedsiębiorca nie ma możliwości wystawienia samemu sobie deklaracji PIT 11, dokonuje odliczenia swoich składek na podstawie dowodów ich poniesienia. Zwrot składek należy traktować jako odrębne źródło przychodów.