Rozliczenie PIT 37 w 2016 roku

Co roku, każdy z nas musi wykazać uzyskiwane dochody na zeznaniu podatkowym. Uchylenie się od obowiązku podatkowego grozi wysokimi sankcjami karnymi – grzywną a nawet karą pozbawienia wolności. Dlatego niezależnie od tego czy lubimy czy też nie lubimy rozliczać PIT – jest to naszym corocznym obowiązkiem.

Najczęściej wypełnianą deklaracją podatkową jest PIT-37. PIT-37 składają osoby, które uzyskały dochody oprocentowane na 18 lub 32 procent. Na zeznaniu tym wykazujemy wyłącznie dochody uzyskiwane w Polsce oraz za pośrednictwem płatnika. Do dochodów tych wlicza się przychody z tytułu umowy o pracę, dzieło, umowy zlecenia, z rent lub emerytur krajowych, z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, z praw majątkowych, praw autorskich, z zasiłków przedemerytalnych oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Razem z PIT-37 możemy wypełnić także załączniki – PIT-D, PIT-2K, PIT-O, PIT-M lub inne.

Chcąc poprawnie wykonać rozliczenie pit 37, warto skorzystać z programu, który nam to ułatwi. Polecanym programem do rozliczania podatku jest program PITax, który cechuje się wieloma zaletami. Po pierwsze jest bardzo łatwy w obsłudze, po drugie posiada przejrzyste instrukcje, po trzecie jest całkowicie bezpieczny i po czwarte – pozwala rozliczyć PIT-37 w ciągu kilku minut! Co więcej, korzystając z programu PITax, rozliczymy nie tylko PIT-37, ale także PIT-36, PIT-28 i inne deklaracje podatkowe. Program umożliwia również rozliczenie przychodów uzyskiwanych za granicą. PITax dostępny jest w trzech wersjach – Standard, Plus oraz Premium. Wersje te różnią się nieco od siebie, dlatego warto zapoznać się z każdą z nich i wybrać tą, która będzie dla nas najbardziej korzystna. Możemy być pewni, że PITax pomoże nam sprawnie rozliczyć pit 2016. Mnóstwo osób zaufało programowi PITax, a pozytywne opinie o programie znajdziemy w wielu miejscach. Przekonaj się na własnej skórze, że program PITax nie zawiedzie i Ciebie.