Rozliczenie pit przez internet a zwrot nadpłaty podatku

Już niebawem, wszyscy którzy złożyli swoje deklaracje lub korekty PIT, będą mogli odebrać swój zwrot podatku. To właśnie w wakacje, tj. w dniu 31 lipca mija termin zwrotu nadpłaty przez Urząd Skarbowy. Zwrot otrzymamy, jeśli złożyliśmy swoje zeznanie podatkowe lub korektę w terminie.
Terminy zwrotu
Na mocy obowiązujących przepisów podatkowych czyli ordynacji podatkowej, nadpłata podatku musi zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, niezależnie od formy w jakiej tego dokonamy (papierowe deklaracje lub rozliczenie pit przez Internet).

Inny termin obowiązuje w przypadku, kiedy mamy do czynienia z korektą. Jeśli korekta naszej deklaracji PIT była złożona po miesiącu lub później od złożenia właściwej deklaracji, to najwcześniej urząd skarbowy zasili nasze konto dopiero za 2 miesiące od daty złożenia korekty.

Od 2015 wprowadzono specjalne, szybsze terminy dla rodzin wielodzietnych. Ma to wzmocnić prorodzinną politykę rządu, który wprowadził już dodatkowe przywileje podatkowe dla tych, którzy posiadają trójkę lub więcej dzieci i korzystają z ulgi rodzinnej. Dla nich będzie to wyjątkowo ekspresowy termin zwrotu nadpłaty – maksymalnie 30 dni. Co ciekawe, z powyższego udogodnienia będą mogły skorzystać tylko te rodziny wielodzietne, które rozliczą swój PIT online.

Internetowe sprawdzanie terminu zwrotu
Kolejną nowością w tym temacie jest jeszcze jedno udogodnienie, które wprowadziły niektóre urzędy skarbowe. Polega ono na tym, że termin zwrotu nadpłaty podatku możemy sprawdzić w internecie, wchodząc na odpowiednią podstronę urzędu, w którym składaliśmy swój PIT. Do autoryzacji będzie nam potrzebny nasz numer PESEL oraz kwota przychodu za rozliczany rok podatkowy.

Warto przypomnieć, że nadpłata ma miejsce, gdy w naszej deklaracji podatkowej suma zaliczek na podatek przekroczy kwotę podatku do zapłacenia, wynikającą z zeznania. Najczęściej dotyczy to osób, które korzystają z rozliczenia z małżonkiem lub też będą mieli prawo do odliczeń z tytułu ulg podatkowych.