Składasz darowizny na kościół? Możesz je odliczyć od podatku

Darowizny na rzecz kościoła mogą dotyczyć różnych celów, jednakże jeśli chcemy odliczyć je od podatku, możemy to zrobić wyłącznie w przypadku darowizn na cele kultu religijnego oraz charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego. W poniższym artykule przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Odliczenie w wysokości 6%

W przypadku darowizny na cele kultu, odliczenie przysługuje w kwocie przekazanej darowizny, jednakże nie więcej niż w wysokości wynoszącej 6% dochodu podatnika. Co istotne, owe 6% darowizn może być przekazane na wszelkie cele dobroczynne, liczone włącznie. Czyli dla wyliczenia 6% dochodów należy zsumować darowizny na rzecz kultu religijnego, krwiodawstwa oraz organizacji pożytku publicznego. Kiedy łączna suma przekracza 6%, to jedynie owe 6% można odliczyć w rozliczeniu PIT online lub też w wersji papierowej. Nadwyżka nie podlega odliczeniu.zamknij-sie-czlowieka-recznie-pisania-na-klawiaturze-w-miejscu-pracy_1150-769

100% osiągniętego dochodu

W przypadku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła, odliczenie może wynieść nawet 100% dochodu, bowiem są one wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem wyrównawczym i dochodowym. Można je przeznaczyć na rzecz Kościoła Katolickiego, ale także Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Zielonoświątkowego, Adwentystów Dnia Siódmego i kilku innych.

Niezbędne dokumenty

Podatnik wypełniający PIT-36 albo PIT 37, który dokonał darowizny na cele kultu religijnego, powinien ową darowiznę wykazać. W załączniku PIT/O w części D należy wpisać wartość darowizny, wartość odliczenia, a także dane identyfikacyjne obdarowanej instytucji, przede wszystkim jego nazwę oraz adres. Nie jest konieczne załączenie dowodu wpłaty albo umowy darowizny, jednakże należy je posiadać na wypadek wezwania przez Urząd Skarbowy do ich okazania. W przypadku natomiast darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła, kwota równa darowiźnie jest zwolniona z podatku wówczas, kiedy kościelna osoba prawna wystawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz sprawozdanie z jej wykorzystania w ciągu 2 lat od otrzymania.