Stypendium sportowe i naukowe a rozliczanie PIT – sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat

Studenci lub uczniowie otrzymujący w danym roku stypendium naukowe, za społeczną aktywność lub też sportowe, powinni je wykazać w swym rocznym zeznaniu podatkowym. Nie zawsze jest to jednak konieczne. W poniższym artykule przedstawiamy zasady rozliczania stypendiów w zeznaniu PIT.

Kto powinien wykazać stypendium w zeznaniu podatkowym?

Najważniejszym kryterium decydującym o tym, czy dane stypendium wykażemy w rozliczeniu PIT 37 czy też nie, jest jego wysokość. Osoby, które otrzymały stypendium w wysokości łącznej do 3.800 zł nie muszą wpisywać go do PIT-u. Kolejną istotną kwestią jest również informacja, czy źródłem tego stypendium jest uchwała organizacji pozarządowej pożytku publicznego lub też samorządu. Jeśli tak, stypendium należy wykazać w deklaracji. Pamiętajmy przy tym, że rozlicza się tylko nadwyżkę, czyli kwotę powyżej 3.800 zł.reka-kobiety-biznesu-z-wykresow-finansowych-i-laptopa-na-ta_1232-3514

Jak rozliczyć stypendium w deklaracji PIT?

Podstawą do rozliczenia wspomnianych stypendiów stanowi PIT-8C. Wypłacający środki pieniężne powinien wysłać ów PIT stypendyście najpóźniej do końca lutego danego roku. Na jego podstawie podatnik wypełnia PIT 37 online lub w wersji papierowej. Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie, do którego należy przedłożyć deklarację. W 2017 roku jest to data 2 maja. Złożenie zeznania podatkowego po tym dniu może skutkować konsekwencjami, włącznie z nałożeniem przez fiskusa kary pieniężnej. Aby tego uniknąć oraz w szybki i prosty sposób złożyć PIT, najlepiej skorzystać z drogi internetowej. Wysyłając deklarację poprzez program komputerowy lub też e-formularz, unikniemy niepotrzebnego stresu, stania w kolejkach w placówce skarbowej oraz ewentualnego spóźnienia. Pamiętajmy bowiem, że 2 maja Urzędy Skarbowe czynne będą tylko do określonej godziny, natomiast po tym czasie, w tym samym dniu, ciągle jeszcze możemy złożyć PIT online.

Stypendia zwolnione od podatku

Istnieje kilka rodzajów stypendiów, których nie trzeba wykazywać w zeznaniach podatkowych. Należą do nich stypendia studenckie i doktoranckie (finansowane na podstawie przepisów oświaty), socjalne (przyznawane z pieniędzy szkoły czy uczelni, samorządu lub państwowego budżetu), jak również zagraniczne (ustanowione na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).