Ulgi i odliczenia podatkowe – sprawdź, z których z nich możesz skorzystać

Większość podatników zapewne doskonale zna tak popularne ulgi jak rodzinna (czyli tzw. ulga na dzieci), internetowa czy rehabilitacyjna. Jednakże możliwości odliczeń podatkowych jest o wiele więcej. W poniższym artykule przedstawiamy mniej popularnej ulgi. Sprawdź, z której z nich możesz skorzystać.

Ulga abolicyjna

Inaczej nazywana „ulgą na powrót”. Mogą z niej skorzystać podatnicy pracujący poza granicami Polski, zamierzający jednak powrócić do ojczyzny. Należy pamiętać, że istotnym dokumentem, który uprawnia do możliwości skorzystania z ulgi, jest zagraniczny odpowiednik polskiego PIT-u nr 11.

Odliczenie na auto

Osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie owych osób, rozliczając PIT 37 online lub składając go osobiście w Urzędzie Skarbowym, mogą skorzystać z tzw. ulgi na samochód. Ulga ta tyczy się korzystania z pojazdu, który jest przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. Warunkiem uprawniającym do owej ulgi jest również – oprócz konieczności posiadania na własność lub bycia współwłaścicielem takiego samochodu – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności I lub II stopnia oraz skierowania na rehabilitację. Dzięki uldze można odliczyć aż do 2.280 zł rocznie.

reczne-wstawianie-monety-w-skarbonka_1252-1133Odliczenie na przewodnika i psa

Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z ulgi na przewodnika albo psa asystującego. Warunkami, które trzeba spełnić w tym przypadku, jest posiadanie I grupy inwalidzkiej z zakresu niepełnosprawności ruchowej lub I albo II grupy inwalidzkiej, jeśli jest się osobą niewidomą. W wypadku tej ulgi również można otrzymać do 2.280 zł odliczenia podatkowego rocznie.

Ulga na lekarstwa

Z odliczenia podatkowego na leki skorzysta osoba posiadająca zaświadczenie od lekarza o konieczności regularnego stosowania danych lekarstw. Wymagane jest również przedstawienie dokumentów (np. faktur czy rachunków) potwierdzających ich nabycie. Osoba chcąca skorzystać z tej ulgi może odliczyć wydatki na leki minus 100 zł na miesiąc (tzn. odliczeniu podlega suma przekraczająca 100 zł w konkretnym miesiącu).

Inne ulgi i odliczenia

Wymienione wyżej odliczenia nie są jedynymi ulgami, z których może skorzystać podatnik wykonujący rozliczenie PIT 37 albo na innych formularzu podatkowym. Informacji na temat innego rodzaju ulg udzielą nam np. specjaliści w Urzędach Skarbowych, albo sami możemy wyszukać taką wiedzę w internecie czy specjalistycznej prasie.