Ulgi podatkowe w PIT 37, czyli jak zapłacić mniejszy podatek

Podatnik, któremu przysługuje jedna lub kilka ulg podatkowych, może sporo zaoszczędzić, jeśli prawidłowo rozliczy swój PIT. Dzięki temu nawet osoby, które nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku, mogą liczyć na oszczędności. Najwięcej ulg przysługuje osobom, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc wypełniają PIT -37 lub PIT – 36.
Rodzaje ulg podatkowych
Ulgi podatkowe dzielimy na te, które możemy odliczyć od dochodu oraz te, które odlicza się od podatku. Najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana przez podatników ula prorodzinna jest odliczana właśnie od podatku. Tak samo działa tzw. ulga abolicyjna, z korzystają osoby rozliczające swoje dochody z zagranicy. Pozostałe ulgi odliczamy od dochodu. Są to przede wszystkim ulgi internetowa oraz rehabilitacyjna, a także wszelkiego rodzaju darowizny. W ten sposób funkcjonują także inne przywileje podatkowe, m.in. ulga z tytułu wpłat do IKZE bądź zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Jak wypełnić PIT
Jeśli chcemy skorzystać z konkretnej ulgi podatkowej, musimy prawidłowo wypełnić swój PIT i złożyć go w terminie. Do wyboru mamy dwie możliwości: złożenie deklaracji online lub tradycyjnie na druku skarbowym. Osoby, które otrzymują swoje dochody za pośrednictwem płatnika, mogą wypełnić bez problemu PIT 37 online. Pamiętajmy, że jeśli korzystamy ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), a chcemy odliczyć ulgę podatkową, musimy samodzielnie uzupełnić niezbędne informacje w naszej deklaracji. Do każdego PIT-u, w którym rozliczamy ulgę należy także wypełnić odpowiedni załącznik. Z reguły jest to PIT/O, który ma zastosowanie w przypadku formularzy PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

Nie uwzględniłeś ulgi? Złóż korektę PIT
Każdy podatnik ma obowiązek, ale także prawo złożyć korektę zeznania podatkowego. Jeśli nasz PIT zawierał błąd, np. nie uwzględniliśmy jakiegoś źródła dochodu lub źle obliczyliśmy podatek, naszym obowiązkiem jest jak najszybsze złożenie korekty. Może się jednak okazać, że PIT wypełniliśmy dobrze, ale nie wiedzieliśmy o jakiejś uldze, która nam przysługuje. Wówczas mamy prawo złożyć zeznanie ponownie w formie korekty, uwzględniając daną ulgę.