Urząd Skarbowy zwraca pieniądze, czyli nadpłata w deklaracji PIT

W sytuacji, gdy wpłacone w danym roku podatkowym zaliczki okazują się być wyższe niż obowiązkowy podatek, mamy do czynienia z tzw. nadpłatą podatku. Na czym ona polega i jakie korzyści daje podatnikowi? Piszemy w poniższym artykule.

Termin zwrotu nadpłaty

Jak wyjaśniliśmy wyżej, nadpłatą nazywamy różnicę między zaliczkami a wysokością należnego podatku, wykazaną w deklaracji PIT. Kwotę ową Urząd Skarbowy zobowiązany jest zwrócić podatnikowi. Jak wyjaśnia znany portal podatkowy, fiskus ma obowiązek zrobić to w czasie 3 miesięcy od dnia przedłożenia PIT-u. Jeśli dana osoba wykonała korektę zeznania podatkowego, to termin 3 miesięcy obowiązuje od dnia złożenia owego dokumentu. Podobnie jest wówczas, gdy podatnik jest zmuszony do uzupełnienia zeznania czy też wprowadzenia innego typu poprawek w deklaracji – wspomniana data wypłacenia kwoty nadpłaty liczona jest od dnia wykonania danego zobowiązania. Nie ma konieczności składania żadnych wniosków, wnoszących o wypłatę nadpłaty.

biznes-kobieta-pracuje-w-biurze-wykresie-finansowej_1232-1540Minimalna wysokość zwrotu                            

Należy mieć na uwadze, że nie w każdej sytuacji skarbówka dokona wypłaty środków. W przypadku, gdy kwota nadpłaty jest niższa niż 8,8 zł, podatnik nie otrzyma zwrotu. Pewien popularny portal podatnika dodaje  jednakże, że wspomniane pieniądze nie przepadną zupełnie – są one zaliczane automatycznie na poczet przyszłych lub bieżących (jeśli takowe istnieją) zobowiązań podatkowych danej osoby.

Zwrot środków – na konto lub adres domowy

W jaki sposób podatnik otrzyma swoje pieniądze, w przypadku rzecz jasna, gdy nadpłata wynosi więcej niż 8,8 zł? Fiskus może zwrócić środki na dwa sposoby: przekazem pocztowym na adres zamieszkania danej osoby lub też na jego konto bankowe. Drugi sposób jest zdecydowanie lepszy z tej przyczyny, że w przypadku zwrotu środków pocztą, fiskus potrąci z owej nadpłaty koszty pocztowe. Kwota zwrotu okaże się więc niestety mniejsza, niż to wynika z deklaracji podatkowej. Numer konta bankowego można podać w odpowiednich formularzach NIP-3 i NIP-1 i złożyć je w Urzędzie Skarbowym.