Zwrot podatku z Holandii od 2017 roku

Często się zdarza, że Polacy pracujący za granicami Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują zwrot podatku z zagranicy. Można ubiegać się np. o zwrot podatku z Anglii, zwrot podatku z Niemiec, zwrot podatku z Holandii itd.

Osoby pracujące w Holandii otrzymują tzw. jaroopgraaf – rozliczenie podatkowe za przepracowany rok i na tej podstawie dokonuje się wyliczeń ewentualnych zwrotów.

Osoba pracująca w Holandii, jeśli przysługują jej ulgi podatkowe, może liczyć na wysoki zwrot podatku – tzw. rozłąkowe. Rozliczenie rozłąkowe dotyczy partnerów fiskalnych, z których jedna osoba pracuje na terenie Holandii natomiast druga przebywa w Polsce.Kwoty uzyskiwane ze zwrotów  sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

Urząd holenderski z początkiem 2017 roku wprowadził zmiany mające na celu zmniejszenie wysokich zwrotów podatku osobom zamieszkałym poza Holandią.

Podatnicy zagraniczni od 2017 roku zostali podzieleni przez holenderski urząd podatkowy na dwa rodzaje podatników:

  • podatnik zagraniczny i
  • podatnik zagraniczny kwalifikowany.

Wysokość zwrotu podatku zależy teraz od tego, do jakiej grupy zakwalifikuje się podatnik.Wyższe zwroty przysługują  podatnikom zagranicznym kwalifikowanym. W innym przypadku nie przysługuje  wiele ulg i odliczeń, a za tym idzie mniejszy zwrot podatku.

Warunkiem uzyskania statusu podatnikiem zagranicznym kwalifikowanym jest:

  • posiadanie obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej oraz
  • uzyskanie  co najmniej 90 procent swoich dochodów w danym roku podatkowym na terenie Holandii.

Należy również przedstawić zaświadczenie o dochodach z państwa zamieszkania. Jest to istotne dla wielu Polaków pracujących w Holandii. Będą musiały rozliczyć się z fiskusem w Polsce, a dopiero później z holenderskim urzędem skarbowym (Belastingiem). Zatem wszystkie osoby pracujące w Holandii i chcące się rozliczyć z holenderskim urzędem skarbowym, będą musiały wykazać swoje zarobki przed polskim fiskusem w rozliczeniu PIT 2017. Można dokonać rozliczenia pit przez internet.Pit online rozliczamy przez program pit.

Jeśli w ciągu roku podatnik pracował zarówno w Polsce jak i Holandii, przed Belastingiem będzie również musiał wykazać dochód uzyskany w Polsce. Belastingdienst przygotował specjalny formularz, który będzie musiał najpierw zostać potwierdzony przez polski urząd skarbowy.

Nawet w sytuacji, gdy pracownik z Polski pracował wyłącznie w Holandii, lecz nie posiadał tam zameldowania, będzie musiał potwierdzić brak dochodu w kraju zameldowania.

Dopiero na podstawie decyzji polskiej skarbówki, holenderski urząd będzie dokonywał analiz rozliczeń podatkowych i ewentualnych zwrotów nadpłaconego podatku.

O zwrot podatku za pracę w  Holandii może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała w tym kraju, czyli pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek.

O zwrot podatku nadpłaconego  w Holandii można ubiegać się za okres ostatnich 5 lat. Wnioski o zwrot podatku do holenderskiego urzędu skarbowego można składać przez cały rok. Średni czas oczekiwania na rozliczenie podatku wynosi około 3 miesięcy

W celu złożenia wniosku w urzędzie będzie potrzebny jaaropgaaf lub ostatnie rozliczenie miesięczne czyli salaris. Podstawą do rozpoczęcia procedury rozliczenia podatku z Holandii jest przedłożenie oryginału lub kopii holenderskiej karty podatkowej tzw. jaaropgaaf lub ostatni salaris.

Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych podatków. Dokumenty te stanowią podstawę do zwrotu oraz oficjalne potwierdzenie zapłaconych podatków.

Informacje przydatne do uzyskania zwrotu podatku można znaleźć na portalu podatkowym.

portal podatkowy , rozliczanie pit przez internet, program pit, pit online